castellano
english
C'escacs

C'escacs

Escacs hexagonals de 169 escaquers

C'escacs és una variant gòtica dels escacs hexagonals de Glinski.

Regles

 1. Els peons, al seu primer moviment tenen la possibilitat de moure dues caselles o tres caselles.
 2. S'aplica la regla de la captura al pas (En passant captures).
 3. S'afegeix la regla de la captura del peó esquiu.
 4. Un peó que després de ser mogut es posiciona a una cel·la que correspon a la posició d'inici d'un peó del seu propi color. (starting hex), reprèn de nou l'opció de moviment de dues o tres cel·les (**).
 5. Els peons es promocionen quan arriben a les caselles de la vora oposada del tauler.
 6. Existeixen cinc possibles enrocs i s'apliquen les regles d'aquest moviment.
 7. El mat per ofegat es puntua amb 3/4 de punt per al jugador que ho produeix i 1/4 de punt per al jugador ofegat.
 8. Una partida és taules:
  • Si es repeteix la mateixa posició per al torn d'un mateix jugador tres vegades.
  • Si es fan 50 moviments consecutius de cada jugador sense cap captura ni moviment de peó.
  • Si un jugador pot sotmetre a l'altre a una sèrie d'escacs interminable (escacs perpetu).
  • Si a qualsevol moment ambdós jugadors acorden taules.
 9. Les regles habituals dels escacs sobre tocar les peces i finalitzar el moviment:
  • Si un jugador toca una de les seves peces haurà de moure-la. Si toca una peça del contrari i està en posició de capturar-la haurà de capturar-la.
  • Un moviment legal no podrà mai rectificar-se. Un moviment il·legal haurà de rectificar-se immediatament.
 10. Un jugador perd la partida:
  • Si excedeix el límit de temps, quan es juga amb un rellotge d'escacs.
  • Si mou el tauler a propòsit per a descol·locar les fitxes.
  • Si no accepta una petició legal del contrari, incloent la petició justificada de posposar la partida.
  • Si no accepta reprendre una partida posposada en un període de temps raonable.
  • Si no respecta aquestes regles.
 11. Una partida és nul·la si s'interromp sense possibilitat de ser represa.

(**) La qüestió és que no és necessari recordar si un peó ha estat mogut o no. Observar que alguns peons tenen opció de fer més d'un moviment doble o triple, si ho fan al llarg de la línia inicial de peons.

Moviments especials

La regla de la captura del peó esquiu permet a un peó detenir l'avanç d'un peó de l'oponent. És una regla necessària, útil i aplicable amb freqüència, encara que generalment de forma dissuasòria, sense consumar la captura.

La resta dels moviments aquí descrits són poc freqüents: La captura al pas només és habitual amb els 3 peons centrals donada la grandària del tauler (encara que amb el peó central el cas ja pot aparèixer al primer moviment), i els enrocs són moviments anecdòtics de poc valor estratègic (clar, excepte quan és útil).

Captura del peó esquiu

Captura del peó esquiu
Captura del peó esquiu

Si un peó es troba enfrontat a un altre a la mateixa columna i un dels peons fa un moviment evasiu avançant 60º cap a endavant pot ser capturat al següent moviment pel peó amb el que es trobava enfrontat.

El moviment de captura en aquest cas és especial, ja que el peó fa una captura en un moviment ortogonal de 60º cap a davant.

Un peó esquiu pot ser capturat encara que el moviment evasiu es produeixi arribant-se a l'última casella, i en aquest cas el peó promocionat es pot capturar.


Captura al pas (En passant captures)

Un peó que fa un moviment de dues caselles des d'una posició inicial pot ser capturat al següent moviment per un peó contrari que hagués pogut fer la captura si el moviment hagués estat d'una única casella.

Un peó que fa un moviment de tres caselles des d'una posició inicial pot ser capturat al següent moviment per un peó contrari que hagués pogut fer la captura si el moviment hagués estat d'una única casella, o per un peó contrari que hagués pogut fer la captura si el moviment hagués estat de dues caselles.

El moviment del peó és l'habitual pels peons a les captures, però en aquest cas la peça capturada no es troba en la posició a la qual finalitza el moviment.

A continuació es mostren els sis casos possibles de captura al pas en cas de moviment doble. Anàlogament els mateixos sis moviments es produeixen si el peó fa un moviment triple, i sis moviments més ja que el peó pot ser també capturat a la segona casella que travessa quan el moviment és triple; en total 18 combinacions possibles.

Captura al pas
Captura al pas
Captura al pas

Captura al pas
Captura al pas
Captura al pas

Compte! Veure Modificacions en curs;

regles modificades afecten aquests moviments

En les regles modificades únicament apareix el cas de captura al pas en els moviments verticals d'un peó al llarg de la seva fila, ja que els moviments dobles i triples s'eliminen quan el peó mou ortogonalment en 60º.

A més els moviments de l'almogàver es modifiquen, i queda inclòs en les regles de captura al pas, així com en les regles de captura del peó esquívol.

Captura al pas del peó esquiu(*)

Quan dos peons es troben enfrontats i un d'ells es troba a una casella inicial no pot evitar la regla de la captura del peó esquiu fent un moviment doble o un moviment triple, perquè s'aplica la regla de la captura al pas.

Un peó que fa un moviment de dos o tres caselles des d'una posició inicial enfrontat a un peó contrari pot ser capturat al següent moviment pel peó contrari que hagués pogut fer una captura per la regla del peó esquiu si el moviment hagués estat d'una única casella.

El moviment del peó és l'habitual per a la regla de la captura del peó esquiu, però en aquest cas la peça capturada no es troba en la posició a la que finalitza el moviment.

Existeixen per tant 4 moviments de captura al pas addicionals. En total existeixen 22 combinacions diferents a les que es produeix la captura al pas.

A la imatge es mostren els dos casos d'un peó esquiu que fa un moviment doble. La captura també es produiria si el peó fes un moviment triple.

Captura al pas d'un peó esquiu
Captura al pas d'un peó esquiu

(*) Compte! See Modificacions en curs;

Les regles modificades comporten la desaparició de la captura al pas del peó esquívol, ja que els peons no poden avançar mes que una casella quan es desplacen en 60º

Enroc

L'enroc és un moviment que pot fer un jugador una única vegada al llarg d'una partida. És un moviment que involucra dues peces: el rei i una torre.

El moviment consisteix en moure el rei a salt de cavall i desplaçar la torre travessant la casella de destinació del rei, fins a la casella següent.

Per a fer-ho s'han de complir les següents condicions:

 1. El rei i la torre que es mouen no han d'haver fet cap moviment al llarg de la partida.
 2. El moviment no es pot fer si el rei està amenaçat (escac).
 3. Les posicions que travessa la torre han de trobar-se buides.
 4. Naturalment la posició de destinació del rei no pot quedar amenaçada al final del moviment.

  Observar que l'enroc és possible encara que la casella de destinació del rei es trobi amenaçada, sempre que una vegada finalitzat l'enroc el rei no quedi en escac (per que la torre ho impedeix).

En total existeixen quatre moviments del rei que permeten l'enroc, amb un total de cinc possibles enrocs, donat que un dels moviments del rei permet l'enroc tant amb la torre de dama com amb la torre del rei.

Enrroc
Enrroc
Enrroc

Enrroc
Enrroc