castellano
english
C'escacs

C'escacs

Escacs hexagonals de 169 escaquers

C'escacs és una variant gòtica dels escacs hexagonals de Glinski.

Peces

A més de les peces dels Escacs ortodoxos, ens caldrà un drac (canceller), dos pegassos (mariscals, o en anglès cardenals), un alfil, un peó i dos almogàvers per a cada jugador. Les peces d'Escacs Hexagonal mouen de forma diferent que les peces dels Escacs Ortodoxos, però els seus moviments són possiblement similars.

Als Escacs Hexagonals es modifiquen els familiars conceptes de moviments ortogonals i diagonals. Per les explicacions d'aquest document s'assumiran els següents significats per a aquests termes:

Moviment ortogonal
Un moviment al que una peça es trasllada d'una cel·la hexagonal a altra contigua per un dels sis costats. A un moviment ortogonal la cel·la contigua a la que ens desplacem sempre és de diferent color.
Moviment diagonal
Un moviment al que una peça es trasllada d'una cel·la hexagonal a una altra seguint la línia recta que connecta els seus vèrtexs (*). Als moviments diagonals la cel·la a la que ens desplacem sempre té el mateix color.

*A aquest moviment són indiferents les possibles peces que existeixin a esquerra o dreta de la línia que uneix ambdues cel·les, i no impedeixen el moviment.

Moviments de la torre
Torre (Rook)
Moviments de l'alfil
Alfil (Bishop)

Moviments de la dama
Dama (Queen)
Moviments del rei
Rei (King)

Moviments del cavall
Cavall (Knight)
Moviments de l'almogàver
Almogàver (sense referència coneguda)
Ferz + Dabbabah (màquina de guerra)

Compte! Veure Modificacions en curs;

regles modificades afecten aquests movimients.


Moviments del dragón o canceller
Drac (Canceller de Capablanca)
(Chancellor)
Torre + Cavall
Moviments del pegàs o mariscal
Pegàs (Cardenal/Mariscal de Capablanca)
(Cardinal, Princess)
Alfil + Cavall

Peón
Peó. Te tres moviments endavant i la captura la fa amb moviment diagonal endavant. (Pawn)

Compte! Veure Modificacions en curs;

regles modificades afecten aquests movimients.

Peón
Peó. Al moviment inicial pot avançar fins 3 hexes.

Compte! Veure Modificacions en curs;

regles modificades afecten aquests movimients.

Els peons tenen dos moviments especials als que capturen a un altre peó:

A l'apartat de regles s'expliquen detalladament aquests movimients.


El peó pot fer un moviment passiu (move passively) ortogonal endavant, o fer una captura (move to capture) amb un moviment diagonal endavant.

Quan un peó es troba a un dels escaquers inicials pot fer un moviment doble (dues cel·les) o triple (tres cel·les), a qualsevol dels tres sentits ortogonals endavant.

Finalment esmentar que existeix un no-gens ortodox enroc. En aquest moviment el rei fa un moviment de cavall, és a dir que combinem el concepte modern d'enroc amb el moviment històric del Chaturanga, el més antic dels escacs coneguts, que permetia al rei fer un únic moviment de cavall al llarg d'una partida. A diferència dels escacs ortodoxos l'enroc rarament es fa servir a una partida de C'escacs i és anecdòtic, encara que arribat el cas pot ser útil.

Free Web Hosting