castellano
english
C'escacs

C'escacs

Escacs hexagonals de 169 escaquers

C'escacs és una variant gòtica dels escacs hexagonals de Glinski.

Modificacions en curs

Han passat els anys, i després de jugar-hi moltes partides alguns aspectes s'ha considerat modificar-los. Algunes modificacions s'han decidit com a necessàries, i algunes encara són en fase de prova; al meu entendre totes en contribueixen a equilibrar més el joc.

 • El moviment dels peons:

  • El moviment de més d'una casella dels peons des de la posició inicial es limita a l'avanç en vertical cap a endavant (per la fila del peó); ja no s'admeten els moviments cap a endavant en 60º de més d'una casella.

   La modificació es justifica a causa que aquests moviments resulten molt antinaturals i molt estranyament resulten d'utilitat.

   Observar que aquesta modificació de la regla elimina alguns casos de captures al pas i el cas específic de la captura al pas del peó esquívol, que introdueixen una complexitat innecessària.

  • No es permet el moviment triple d'un peó des de la casella central de sortida, donat que aquest moviment el col·locaria en la casella central del tauler.

   En realitat les blanques, ja que inicien el joc, podran prendre la casella central del tauler amb el peó central, però d'aquesta forma es requereixen dos moviments, permetent més alternatives a les negres.

   Aquesta limitació és molt similar a la imposta pels escacs hexagonals de Dave McCooey, però en C'escacs fins i tot pren més sentit.

  • (En consideració) Els peons podran fer moviments dobles cap a endavant en tot el tauler (únicament en la direcció vertical, per la seva fila), reservant l'opció de moviment triple a les caselles de sortida.

   Ha de tenir-se present que les regles de captura al pas s'aplicaran sempre que un peó fagi un moviment doble, ara a tot el tauler, i per descomptat també pels moviments triples des de les caselles de sortida.

   Aquesta regla suposa un gran canvi, però es considera a causa que la longitud del tauler converteix els peons en unes peces excessivament lentes i hi ha certa tendència al fet que participin poc en la partida; encara no s'ha decidit perquè no s'han fet les suficients partides per provar que el canvi sigui beneficiós, però personalment considero que introdueix una millora.

 • Els Almogàvers:

  (En consideració) Es proposa modificar el moviment de la següent forma:

  • De la mateixa forma que els peons, disposaran de moviments diferents dels moviments de captura:

   • Moviments de captura: Les 6 caselles diagonalment contigües (captura en diagonal, com l'alfil, però només a la casella immediata).
   • Moviments (sense captura): Les 6 caselles adjacents ortogonalment, i per al moviment en vertical cap a endavant té l'opció d'avançar dues caselles. A més també es pot desplaçar una casella en els dos sentits de la diagonal horitzontal, que són els dos únics moviments en els quals comparteix el moviment amb captura i sense captura (8 moviments en total, i un d'ells permet avançar dues caselles, de la mateixa forma que els peons, i si el comptem sumen 9 moviments possibles).
   • Atès que pot fer moviments de 2 caselles (cap a endavant) s'aplica la captura al pas; l'almogàver pot capturar al pas peons i almogàvers, i pot ser capturat al pas per peons i almogàvers.
   • Per simetria amb els peons, també s'aplica la regla del peó esquívol, tant quan un almogàver es troba enfront d'un peó, com quan es troba enfront d'un altre almogàver. A un almogàver en aquesta situació encara l'hi queden 3 moviments en que el peó no el pot capturar: enrera, i els dos moviments de la renglera diagonal horitzontal.
   • S'incorporarien 4 almogàvers (en lloc de 2), passant a ocupar la segona linia de peons, desplaçant així als cavalls a les posicions que actualment no es troben ocupades per cap peça, davant de la reina i del rei. Aquest canvi de disposició és, en efecte, un gran canvi, i a més significa que quedarien 2 peons no defensats en la seva posició inicial, els que corresponen a les files dels pegassos.
   • (Proposta addicional en consideració) S'ha proposat també que el moviment vertical cap a enrere permeti el moviment doble, simètricament a com es permet per al moviment cap a endavant; un dels motius per desconfiar d'aquesta possibilitat és que això significaria incorporar la captura al pas per a moviments cap a enrere.

  Justificació d'aquest canvi en els Almogàvers

  En realitat aquesta peça ja va evolucionar des de els seus inicis; llavors era una peça lenta i excessivament potent. Va ser l'aportació de Dave McCooey la que va portar a corregir una peça que no s'ajustava correctament.

  El moviment dels almogàvers no és encara satisfactori tal com apareix en les regles, especialment pel seu moviment "en salt" de dues caselles, que a més pot fer ortogonalment en 60º, i despista a qualsevol jugador d'escacs.

  Podem pensar que la idea és la d'un peó simètric, que té moviments cap a enrere, i a més pot desplaçar-se i capturar diagonalment per l'horitzontal. El moviment doble cap a endavant no seria simètric cap a enrera, i per aquest motiu existeix el suggeriment d'incorporar el moviment doble també cap a enrere.

Material addicional

 • Valoració de les peces

  Valoració heurística assignada a les diferents peces del joc, orientatiu.

 • Anàlisi de finals Per Dave McCooey

 • Temps de joc amb rellotge d'escacs

 • Construir el joc de fitxes

  Si partim d'un joc de fitxes dels escacs ortodoxos és necessari un alfil i un peó addicionals. A més ens caldrà construir els almogàvers, els dos pegassos i el drac.

  • Per als almogàvers jo he fet servir dos peons tallats i units de manera que guanyen altura i he enganxat una petita moneda (1 cèntim) a la part superior amb cua permanent.
  • Per als pegassos he fet servir la solució òbvia de prendre un alfil i un cavall, tallar-los i enganxar-los.
  • Per al drac la solució òbvia també és prendre una torre i un cavall, tallar-los i enganxar-los.

  En total vaig fer servir tres jocs d'escacs ortodoxos... encara que ja solament em va quedar un cavall i fan falta dos si es volen construir els lleons a partir d'aquesta peça, però tal com he dit els lleons no són necessaris ni recomanables, almenys a les primeres partides; però si ens obstinem en construir-los, amb totes les peces sobrants i una mica d'imaginació es pot cercar alguna altra solució.

Free Web Hosting